Popielżyn-Zawady

W niedalekiej odległości od Jońca znajduje się miejscowość Popielżyn-Zawady. Pierwsze informacje na temat tej miejscowości znajdziemy w Słowniku Geograficzny Królestwa Polskiego z II połowy XIX wieku. Pod hasłem "Popielżyn-Zawady" znajdziemy informację, iż jest to wieś z 32 domami, 298 mieszkańcami, 1344 morgami ziemi w tym 83 morgami nieużytków. W 1866 r. zbudowano  dwór w Popielżynie-Zawadach, o charakterystycznym osiowym układzie części folwarcznej, sadu i stawów. Sam folwark Popielżyn-Zawady wraz z przynależnymi do niego wsiami posiadał liczne grunty o powierzchni 1136 mórg…

Czytaj dalejPopielżyn-Zawady

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania