Źródła rzeki Wkry obecnie znajdują się w pobliżu wsi Januszkowo w gminie Kozłowo. Piszę obecnie, ponieważ właściwe źródła Wkry znajdowały się niegdyś na południowym stoku Dylewskiej Góry. W XIV wieku w okolicy Ciborza Krzyżacy przekopali sztuczny kanał i tym samym górną część Wkry skierowali do rzeki Wel, a Nida będąca lewobrzeżnym dopływem rzeki Wkry stała się jej częścią.

Nida (górna Wkra) wypływa z zmeliorowanych łąk położonych w małej dolinie nieopodal Januszkowa. Melioracja tych terenów nastąpiła w latach 60-tych i miała na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych okolicznych gleb. W ziemię wkopano liczne rury drenażowe, które ułożone zostały w kierunku obniżającego się terenu. Przesączająca się przez glebę woda trafia do drenażu, a następnie do istniejącego już rowu odprowadzającego wodę w kierunku Rączek, a następnie Nidzicy. Miejsce, z którego dziś bierze swój początek rzeka Nida to zakopana w ziemi i obetonowana rura.

Źródła Nidy (górnej Wkry) – a raczej to co pozostało ze źródeł – odwiedziłem na początku września 2015 roku. Panująca tego roku susza sprawiła że rów, którym powinna płynąć woda był suchy i zarośnięty trawą. Oddalona kilka kilometrów od źródła Nidy miejscowość Rączki też w swoim korycie miała suszę. Pierwsze oznaki wody pojawiły się kilka kilometrów przed Nidzicą i dopiero w Nidzicy widać było, że płynąca zrewitalizowanym w 2009 roku korytem płynie mała rzeczka.

nida-zrodla-rzeki-wkry-03

Zdjęcie przedstawia panoramę doliny Nidy – miejsce skąd rzeka Wkra bierze swój początek.