Kosewko to kolejna wieś gminy Pomiechówek bardzo malowniczo położona nad Wkrą. Kajakarzy zapewne zainteresuje charakterystyczny most oraz pozostałości kompleksu młynarskiego.

Młyn był drewniany, trzykondygnacyjny na kamiennej podmurówce, takiej samej jak filary obecnego mostu. Ciekawostką jest fakt iż napęd młynu stanowiło koło ustawione w nietypowy sposób – poziomo. Do młyna przylegała obszerna działka na której stał dom młynarza i sad. Dom młynarza stoi do dziś pozostały również resztki pobliskiego sadu do którego prowadził brukowany trakt wzdłuż rzeki.

Tuż obok w latach powojennych w Kosewku zbudowano ośrodek wczasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kiedyś zwany popularnym „Milicyjnym” z restauracją „Młynarką.

Równolegle do obecnej kładki dla pieszych w Kosewku, powyżej pozostałości po tamie spiętrzającej wodę dla potrzeb byłego młyna, w latach 60 saperzy w ramach ćwiczeń corocznie budowali kładkę dla pieszych. Kładka nie była trwałą budowla wytrzymywała do wiosny kiedy to spływająca kra porywała ją ze sobą. Tama też ulegała częściowemu niszczeniu przez spływająca krę co wymagało jej coroczny remont, poprzez nabijanie nowych pali i uszczelnianie gałęziami z jałowca.