Wkra - Glinojeck - Dziektarzewo

Spływ kajakowy od Glinojecka do Dziektarzewa

Spływ kajakowy od Glinojecka do Dziektarzewa prowadzi nas przez malownicze tereny pól i łąk równinnego krajobrazu. Odcinek ten uważany jest za jeden z najatrakcyjniejszych krajobrazowo i najpiękniejszych odcinków doliny Wkry. Rozrzucone wzdłuż rzeki wioski, a w nich ciekawe, zabytkowe obiekty to dopełnienie bogactwa przyrodniczego doliny Wkry i duża atrakcja turystyczna. Na odcinku od miejscowości Wkra do Ogonowa można znaleźć kilka ciekawych miejsc, gdzie można się zatrzymać, wykąpać i odpocząć od wiosłowania. Największa atrakcja tej trasy czeka nas na samym końcu – jest to rezerwat przyrody Dziektarzewo. Rzeka płynie wąwozem, a wysokie nadrzeczne skarpy porasta las o bogatym runie. Nawet w upalne dni nad wodą panuje tu przyjemny cień. Warto chwilę popłynąć kajakiem bez wiosłowania, może uda się wypatrzyć wydrę albo bobra. Na pokonanie blisko 15 km musimy przeznaczyć w zależności od własnych potrzeb, możliwości i umiejętności od 4 do 6 godzin. Wytrawni kajakarze powinni przepłynąć tą trasę w 3 godziny.

0 km Glinojeck, ul. Nadrzeczna
Spływ rozpoczynamy przy ul Nadrzecznej w Glinojecku, tuż za bystrzem. Po zwodowaniu kajaków płyniemy wśród pól i łąk dosyć silnie meandrującą rzeką Wkrą.

4,2 km Kondrajec Szlachecki.
Niegdyś w tm miejscu był młyn i trzeba było przenosić kajaki. Dziś spływamy tędy swobodnie. Po prawej stronie zabudowania wsi Kondrajec Szlachecki. Dalej rzeka przybliża się do trasy Warszawa – Gdańsk i przez kilkaset metrów płynie równolegle do niej.

Wkra za Glinojeckiem

Wkra za Glinojeckiem

Krowy nad Wkrą

Krowy nad Wkrą

Jaskółki brzegowe

Jaskółki brzegowe

6,7 km Wkra
Po blisko 7 kilometrach dopływamy do mostku drewnianego w małej miejscowości Wkra. Na lewym brzegu zabudowania wsi. Po ok. 200 metrach na całej szerokości rzeki pojawia się rozmyty i niebezpieczny przy niskim stanie wody próg po dawnym spiętrzeniu młyńskim. Zalecamy przenieść kajaki lewym brzegiem. Przez najbliższe kilka kilometrów będziemy płynąć wśród łąk i pól meandrującą rzeką. Po drodze z całą pewnością znajdziecie ładne miejsca na krótki postój.

Kajakarze na Wkrze

Kajakarze na Wkrze

Spiętrzenie po młynie

Spiętrzenie po młynie

Przewózka kajaków

Przewózka kajaków

11,3 km Ogonowo.
Widoczne na lewym brzegu zabudowania, to wieś Ogonowo. Dalej zaczyna się las i bardzo przyjemny odcinek rzeki Wkry – niektórzy uważają, że jest to najładniejsze kilka kilometrów. Nad samą rzeką rosną duże drzewa sosnowe, olszyny i dęby. Niektóre z nich są już mocno podcięte przez bobry. W nurcie występuje trochę więcej przeszkód.

Kajaki nad Wkrą

Kajaki nad Wkrą

Uzupełnianie kalorii

Uzupełnianie kalorii

Łabędzie na Wkrze

Łabędzie na Wkrze

12,8 km. Rezerwat przyrody Dziektarzewo
Z prawej strony mijamy ostatnie zabudowania miejscowości Rybitwy i wpływamy na teren rezerwatu przyrody Dziektarzewo. Rezerwat przyrody Dziektarzewo założony został w 1964 roku na powierzchni 5,61 ha. Został utworzony w celu zachowania i ochrony fragmentu lasu pochodzenia naturalnego o wybitnych walorach krajobrazowych, położonego na wysokiej skarpie rzeki Wkry. Całą powierzchnię pokrywają drzewostany mieszane w wieku 91-135 lat. Występuje wiele gatunków drzew takich jak dąb szypułkowy, grab, lipa drobnolistna, jesion, sosna, brzoza, wiąz, olsza. Wiele z nich o wymiarach pomników przyrody.

Rezerwat Dziektarzewo

Rezerwat Dziektarzewo

Kajakiem przez Dziektarzewo

Kajakiem przez rezerwat

W rezerwacie

W rezerwacie

14,5 km Dziektarzewo, most drogowy
Dopływamy do mostu i kończymy nasz spływ na lewym brzegu rzeki.

Mapa spływu Wkrą od Glinojecka do Dziektarzewa