Rezerwat Dolina Wkry utworzony został na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody, ogłoszonego w Monitorze Polskim nr 25 poz. 172. Według zarządzenia: „Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Dolina Wkry” obszar lasu oraz odcinka rzeki Wkry o łącznej powierzchni 23,78 ha, położony w gminie Pomiechówek w województwie warszawskim. Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu przełomowego odcinka rzeki Wkry oraz pozostałości lasów łęgowych.” W skład rezerwatu wszedł obszar lasu o powierzchni 17,35 ha w Leśnictwie Pomiechówek Nadleśnictwa Jabłonna, oznaczony w rejestrze gruntów Goławice II jako części działek nr 149 i 150 oraz Szczypiorno jako części działek 241 i 242. Dodatkowo w skład rezerwatu wszedł również odcinek rzeki Wkry, pomiędzy wsiami Szczypiorno i Kosewko, o długości 1,1 km i powierzchni 6,43 ha.

mapa-rezerwatu-dolina-wkry

Rezerwat Dolina Wkry położony jest na Nizinie Środkowopolskiej, w Kotlinie Warszawskiej. Rzeka Wkra ma tu bardzo naturalny, roztopowy charakter o wyjątkowych walorach krajobrazowych. Prawy brzeg rzeki jest tu wysoki i urwisty, natomiast lewy brzeg – płaski i porośnięty łęgami. Na terenie rezerwatu występują dwa rodzaje siedlisk cennych z punktu europejskiego widzenia: lasy łęgowe oraz grąd środkowoeuropejski. Obejmują one w sumie około 60% powierzchni rezerwatu. Łęg porasta okresowo zalewane tereny wzdłuż lewego brzegu Wkry. Występują tu fragmenty 65-85 letnich drzewostanów olszowo-jesionowych z domieszką wiązu szypułkowego i świerka. W grądzie drzewostany zdominowane są głównie przez sztuczne odnowienia sosny z domieszką dębu. Na stromych stokach występuje grąd zboczowy. Wysepki i plaże porośnięte są zaroślami wierzbowymi. Ostoję zamieszkują dwa gatunki zwierząt cenne w skali europejskiej: bóbr i wydra.

Bliskość Warszawy, Nowego Dworu Mazowieckiego i innych większych lub mniejszych miejscowości sprawiły, że okolica rezerwatu stała się popularnym celem wycieczek rowerowych i kajakowych oraz miejscem weekendowego wypoczynku. Z Pomiechówka w kierunku Goławic – najpierw Drugich, a potem Pierwszych prowadzi bardzo malownicza trasa rowerowa wzdłuż rzeki Wkry. W słonecznie i ciepłe weekendy, szczególnie letnią porą bardzo dużą popularnością cieszą się spływy kajakowe. Obleganymi odcinkami najczęściej w tych okolicach są dłuższy od Borkowa do Pomiechówka i krótszy – rodzinny od Śniadówka do Pomiechówka.  Obydwie trasy prowadzą przez bardzo malowniczy Rezerwat Dolina Wkry.