Tegoroczne inwestycje w Pomiechówku należą do jednych z najbardziej kosztownych i zaawansowanych projektów. Leżąca nad rzeką Wkrą gmina Pomiechówek od dawna potrzebowała odpowiedniej infrastruktury turystycznej, aby zabezpieczyć rosnące z roku na rok zapotrzebowanie wśród turystów odwiedzających te tereny. Powstanie lotniska w Modlinie, historyczna Twierdza Modlin, liczne forty oraz rzeka Wkra i organizowane spływy kajakowe tym szlakiem w znacznym stopniu przyczyniła się do tego, że okolice Pomiechówka stały się bardzo atrakcyjnym turystycznie regionem.

Ze strony internetowej www.pomiechowek.pl można się dowiedzieć, że zostały zrealizowane lub aktualnie są realizowane następujące projekty: kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, przebudowa dróg lokalnych, budowa placów zabaw i miejsc rekreacji, hala sportowa, stadion gminny przy ul. Rekreacyjnej, budowa integracyjnego przedszkola jako Centrum Integracji Społecznej, promenada nad Wkrą, przebudowa targowiska, kompleksowy rozwój turystyki i przebudowa ośrodka zdrowia.

Najciekawszym dla nas projektem jest zagospodarowanie terenu wzdłuż Wkry, który swym zakresem obejmuje budowę ścieżki dydaktycznej, punktu widokowego na rzekę, remont domku drewnianego na potrzeby punktu informacji turystycznej, ustawienie dydaktycznych tablic informacyjnych, wykonanie oświetlenia, alejek, miejsc parkingowych oraz montaż urządzeń małej architektury: kosze, ławki, urządzenia zabawowe, wiaty. W skład projektu zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Wkry wchodzi przede wszystkim promenada, która będzie przebiegać od ulicy Nasielskiej, przy Chacie Leśnej, przez las, a następnie wzdłuż Wkry, w kierunku mostu, do linii kolejowej.

W tym roku Władze gminy Pomiechówek chcą wydać pół miliona złotych na zadania związane z tworzeniem bazy turystycznej do której zaliczane są: powstanie parku linowego, wypożyczalni rowerów i urządzeń do crossfitu. Na dzień dzisiejszy można już skorzystać z takich atrakcji turystycznych jak: partia golfa, spływ kajakowy rzeką Wkrą organizowany m.in. przez naszą wypożyczalnię kajaków oraz spacer leśną ścieżką dydaktyczną. Chciałoby się powiedzieć, że po wielu latach bezczynności Pomiechówek przeżywa swój renesans. Z naszej strony życzymy Władzom wytrwałości w dążeniu do celu i zrealizowania wszystkich planów.